Adatkezelési tájékoztató

Felhasználás és adatvédelem


Jelen honlap használatakor Ön elfogadja az alábbi feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e vagy sem.

A használati feltételek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen

hivatkozás alapja, ha azokat megszegte és ebből kifolyólag jelen weboldalnak és/vagy

üzemeltetőjének bármilyen természetű kára, vagy hátránya keletkezik. Ebben az esetben az ügy jogi

úton kerül rendezésre.
 

Felhasználási feltételek
 

A honlapon található adatokért, illetve információkért, valamint azok felhasználásából eredő

esetleges károkért és hátrányokért semmilyen felelősséget nem vállalunk.
 

Örülünk annak és megtiszteltetés számunkra, ha bárki saját weboldalán a weboldalunkra mutató

internetes hivatkozást helyez el. Az üzemeltető írásbeli engedélye nélkül tilos azonban jelen

weboldal oldalait, vagy annak részét más webhelyekre beilleszteni, mintegy saját oldalként

feltűntetve azt. Elhatárolódunk azoktól az esetektől, amikor jelen weboldal bármely felületére

mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, obszcén tartalmú, illetve másokat

sértő internetes oldalakon helyezik el, és ezzel árt vagy árthat jelen weboldal hírnevének és

érdekeinek. Az üzemeltető minden ilyen eset ellen fellép.
 

Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzat
 

A www.iziszvital.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok

kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és

technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének

lehetőségeiről.
 

1. Az adatkezelő neve:

Ihász Csaba Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató)

2. Az adatkezelő címe:

8784 Kehidakustány, Kossuth L. u. 56.

3. Elérhetőség:

info@iziszvital.hu

4. Az adatkezelés megnevezése:

Adatkezelés a felhasználok önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, az

internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében.

5. Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény 5.§-a alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

6. A kezelt adatok köre:

A. Ajánlatkéréskor/foglaláskor/kapcsolatfelvételkor megadott adatok:

A felhasználó által az ajánlatkéréskor, foglaláskor és kapcsolatfelvételkor megadott

személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk ki.

A felhasználó által az ajánlatkérés/foglalás/kapcsolatfelvétel során kötelezően

megadott adatok: Név, telefonszám, e-mail cím.

Név, telefonszám, e-mail cím.
 

B. Hírlevélre feliratkozáskor megadott adatok:

Amikor a felhasználó feliratkozik a hírlevélre, tárolásra kerül a felhasználó által

megadott név, és e-mail cím azzal a céllal, hogy kiküldjük neki a hírlevelet. A tárolt

adatokat harmadik félnek nem adjuk ki.

A felhasználó által a hírlevél feliratkozáskor kötelezően megadott adatok: Név, email

cím.

C. Weboldal bejelentkezés nélküli használata:

A honlap használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a

látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó

számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa.

Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Szolgáltató a naplófájlban

található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.
 

7. Az adatkezelés célja:

A.Ajánlatkérés/foglalás/kapcsolatfelvétel:

Ajánlatkérés, foglalás vagy kapcsolatfelvétel esetén a felhasználó által megadott

adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása, majd emailben

vagy telefonon történő tájékoztatása csak és kizárólag az adott ajánlatkérés,

foglalás vagy kapcsolatfelvétel kapcsán. A felhasználó ezen adatkezeléshez való

hozzájárulását az “Ajánlatkérés” vagy “Foglalás” vagy “Kapcsolat” internetes űrlap

kitöltésével és elküldésével adja meg.
 

B. Hírlevél: Hírlevélre történő regisztráció esetén a felhasználó által megadott adatok

esetében az adatok kezelésének célja az felhasználó azonosítása hírlevélküldés

céljából. A hírlevélre regisztrált felhasználók számára a Szolgáltató hírlevelet küld

ki. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja.

Amennyiben nem tart igényt a hírlevélre, a felhasználó törölheti magát a hírlevélküldő

adatbázisból a kiküldött hírlevek végén található „Leiratkozás” hivatkozásra

kattintva. Természetesen egyedi kérés esetén is töröljük a felhasználót a hírlevél

adatbázisból, mely kérést az info@iziszvital.hu email címen jelenthetik be.

C. „Cookie”-k:

Jelen weboldal használata során a felhasználó számítógépének egyes paramétereiről,

illetve annak IP címéről naplófile készül. Ezeket az adatokat az üzemeltető kizárólag

a weboldal fejlesztése érdekében használja fel.

Jelen weboldal, illetve annak egyes alkalmazásai kis szöveges információs fájlokat,

ún. „cookie”-kat használnak, amelyek a felhasználók azonosításának és további

látogatásának megkönnyítése érdekében a látogatók merevlemezén tárolódnak. A

weboldal felhasználója meghatározhatja, hogy kívánja-e fogadni a cookie-kat vagy

sem, illetve kapjon-e értesítést arról, ha a megtekintett oldal cookie-t küld számára.

Amennyiben Ön számítógépének böngészőjében engedélyezi a cookie-k használatát,

úgy hozzájárul ahhoz, hogy az így közvetített információt jelen weboldal

üzemeltetője a működtetés céljából felhasználja. Ne feledje, amennyiben Ön nem

engedélyezi a cookie-k fogadását, abban az esetben a weboldal egyes szolgáltatásai

nem vagy korlátozottan lesznek igénybe vehetőek.

D. Google Analitika:

Jelen weboldal a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika

webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitika „sütiket” („cookies”), az

Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a

weboldal használatának elemzését. A „süti” által generált, a weboldal használatára

vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli

szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal Ön

által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről

szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint

a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos

egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az

információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott

harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google

nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészője

megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a „sütik” használatát,

azonban felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben Ön nem fogja tudni kihasználni jelen

weboldal összes funkcióját. A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak

feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott

célokra.

E. Nyereményjáték:

A weboldalon meghirdetésre kerülő nyereményjátékokban való részvételhez

szükséges adatok köre megegyezik a hírlevél feliratkozás során megadott adatokkal.

Személyes adatok szükségesek a nyertesek egyértelmű azonosításához.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja azonban

jogosult azokat az Adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni.
 

8. Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó által önkéntesen megadott adatokat a Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg

a Szolgáltató által biztosított adattörlési lehetőséggel a felhasználó nem él. (A felhasználó

önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a

Szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően

használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási

feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg

valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti).
 

9. A személyes adatok törlése:

A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az info@iziszvital.hu

címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon

belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.
 

10. Adatfeldolgozók megnevezése:

Ihász Csaba Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft.

11. Adatfeldolgozók címe:

8784 Kehidakustány, Kossuth L. u. 56.

12. Adatfeldolgozás megnevezése:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.

13. Adatbiztonsági intézkedések:

A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén az Dotroll Kft. által üzemeltetett

szerveren tároljuk. A honlapon történő regisztráció során a felhasználó által megadott

valamennyi adatot a Szolgáltató biztonságos, elzárt szerveren tárolja.

A megadott adatokat az adatkezelés, -feldolgozás során kizárólag egyedi, korlátozott

(„admin”) hozzáféréssel rendelkező, a Szolgáltató alkalmazásában álló fejlesztők, online

szerkesztők, projekt menedzserek ismerhetik meg. A Szolgáltató ellenőrzi, hogy mely

alkalmazott mikor lépett be az adatbázisba, az érintett alkalmazottak munkájukat szigorú

titoktartási kötelezettség terhe mellett végzik.

14. Adattovábbítás:

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át.

Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre

csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések

teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az

adattovábbítás jogalapja.

15. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes

értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését

követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

16. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre

tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,

időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel

összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták

meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@iziszvital.hu címre

kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik

adataik törlését és helyesbítését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak

szerint.

17. Jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt

gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság

elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság

Hatóság elnöke, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.)

További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársat az

info@iziszvital.hu e-mail címen.